Finnish
Flooré Värmegolv Återförsäljare FAQ Kontakt Ladda ner Prislista Gör det själv System Golvvärme
Värmegolv i källare
 

Flooré Golvvärme

Vattenburna golvvärmesystem är sk låg temperatursystem. Eftersom värme avges från en stor yta (jämför golvytan med radiatorns yta), kan ytans temperatur sänkas men ändå avge samma värmemängd som en het liten yta. En fördel med en större låg tempererad yta är att merparten av den avgivna värmen avges via sk långvågig strålning (värmestrålning) och resterande delen via konvektion (värmeöverföring via luften). Det är dessa egenskaper, tillsammans med att våra fötter inte är kalla, som ger en behaglig komfort!

Förutom den underbara komfort som golvvärmen ger är att systemet är osynligt eftersom det är integrerat i golvkonstruktionen. Man slipper se och rengöra dammsamlande radiatorer. Möblering av rummet underlättas. Bruset från radiatorrör existerar inte.

INGA radiatorer!

Det inte självklart hur golvvärmesystemet påverkar energiförbrukningen. Energiförbrukningen är beroende av en rad olika faktorer, till exempel byggnadens isolerings- och ventilationsgraden. Men framförallt beror det på hur Du använder systemet, till exempel vilken innetemperatur Du väljer och framförallt hur länge Du har systemet påslaget. Det är vanligt att Du, som golvvärmekund, förlänger eldningssäsongen på grund av komforten systemet ger. Då ökar energianvändningen. Däremot kan golvvärme ge besparingar om byggnadens egenskaper är rätta och bruk av systemet är sunt.

Golvvärmesystem finns som elbaserade eller vattenburna varianter. De vattenburna är att föredra om Du vill ha möjlighet att påverka Din framtida energiförbrukning och kostnader. Med de elbaserade systemen är Du låst till att värma rummet med elektricitet. Men med de vattenburna alternativen har Du möjlighet att i framtiden välja och byta ut energikälla, beroende på hur energitillgång och priser utvecklas. Själva värmedistributionssystemet behöver Du inte byta. Om Du bor i ett hus med direktverkande elradiatorer, är de vattenburna systemen fortfarande ett bra alternativ. Vi kan erbjuda små elpannor som värmer de rum där golvvärme läggs in: i framtiden har Du hunnit konvertera system i alla rum så att det blir aktuellt att skaffa värmepump! Kom ihåg att golvvärme är populärt, och att den dagen Du säljer Ditt hus har dess värde ökat.

En uppvärmd golvyta får man genom att använda polyetenrör (sk PEX-rör), där varje rör utgör en slinga. Strömmande varmvatten i rören avger värme till golvkonstruktionen. För att förbättra värmeöverföringen, och för att få en jämn golvytetemperatur, används värmespridande skikt. För rör som gjuts in i betong kommer själva betongen att leda värme från rören till golvet, och i andra fall används aluminiumplåtar. I GDS-systemet är det en kraftig aluminiumfolie som sprider värmen.

Eftersom golvet är varmare än rummet kommer värme naturligt att avges från golvytan till rummet. Vattnet i rören avger värme till konstruktionen så länge den är varmare. Under dess färd i slingan kommer vattnet att svalna eftersom det successivt avger värme. Därför har varje slinga ett temperaturfall, som vanligtvis kallas ”delta T” ( D T). Vanligtvis är temperaturfallet 5 – 7 ° C när det är som kallast ute, eftersom systemets värmeavgivning då störst. Under normala diriftsförhållanden är temperaturfallet mindre än hälften av ovanstående värden.

IR-foto: I vattenburna golvslingor sjunker temperaturen hos varmvattnet eftersom vÄrme successivt avges

När ett golvvärmesystem ska användas i ett hus som för övrigt värms med radiatorer, krävs en sk pump- och shuntgrupp. Anledningen är att värmekällan (pannan, värmeväxlaren, värmepumpen, etc) värmer vattnet till en nivå som är anpassad till radiatorer. Vattnet är då för hett för att tillföras golvet. Temperaturen måste sänkas till lämpliga nivåer med hjälp av en shunt. Till exempel, om radiatorvattnets temperatur är 55 ° C bör golvvärmesystemets vatten vara ca 40 ° C. Shunten brukar förses med en pump som cirkulerar vattnet i slingorna. Eftersom golvvärme kräver större vattenflöden än radiatorer kommer inte radiatorpumpen kunna försörja dessa flöden utan att radiatorernas flöden och därmed värmeavgivning påverkas. Utan shuntpumpen skulle vattenflödet i golvvärmesystemet bli för litet – därmed skulle golvet bli för kallt.